Aktuellt

2023

Varning för Van Tilburg Consultancy (Clone)

Finansinspektionen varnar för Van Tilburg Consultancy som erbjuder finansiella tjänster till konsumenter. Van Tilburg Consultancy har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Varning för RXK Capital

Finansinspektionen varnar för RXK Capital som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. RXK Capital står inte under vår tillsyn.

Varning för Alfabtc / Alfa-crypx

Finansinspektionen varnar för Alfabtc (alternativt Alfa-crypx) som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Alfabtc står inte under vår tillsyn.

Varning för FXY Trade

Finansinspektionen varnar för FXY Trade som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. FXY Trade står därmed inte under vår tillsyn.

Stor ökning av misstänkta investeringsbedrägerier 2022

Trots lågkonjunktur och ett osäkert läge i både ekonomin och världen gick investeringsbedrägerierna på högvarv förra året. Under 2022 gick FI ut med 3471 varningar, 25 procent fler än 2021. En nyhet för året är att bedragare allt oftare kräver betalning i Bitcoin för att undgå upptäckt.

Bedragare påstår sig arbeta på Finansinspektionen

FI har fått veta att bedragare just nu kontaktar konsumenter och påstår sig vara från FI.

2022

Varning för Fivestarpips och Royal Oak Investment

Finansinspektionen varnar för Fivestarpips och Royal Oak Investment som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Inget av dessa företag står under vår tillsyn.

Bedragare använder falskt intyg från FI

FI har fått veta att bedragare påstår sig vara FI och kontaktar konsumenter med information om att konsumenten kan få ersättning efter ett tidigare bedrägeri.

Varning för Aerofinancing

Finansinspektionen varnar för Aerofinancing som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Aerofinancing står därmed inte under vår tillsyn.

Bedragarnas nya lockbete: små uttag av påhittad vinst

Bedragare gör allt för att deras erbjudande ska verka trovärdigt. Konsumenter som lurats att investera i olika bedrägerier kan ibland få ta ut lite av sin påhittade vinst i ett tidigt skede. Allt för att skapa större förtroende och i slutändan leda till att konsumenterna luras på större belopp. Det har vi sett flera exempel på under tredje kvartalet i år.