Konsumentskyddsrapport

Konsumentskyddet på finansmarknaden är en årlig rapport som beskriver de största riskerna för konsumenter på finansmarknaden. Rapporten presenteras på en  Konsumentskyddsdag som är öppen för både finansbranschen och konsumenter.

Konsumentskyddsrapport 2018

 

Syftet med Konsumentskyddsrapporten är att uppmärksamma de risker vi ser i tillsynen samt redogöra för de åtgärder som vidtas eller som är önskvärda.

Rapporten presenteras på Konsumentskyddsdagen, ett seminarium dit allmänhet, media, akademiker och bransch bjuds in.

 

Tidigare konsumentskyddsrapporter

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan