Fem saker att tänka på för dig som vill investera i aktier

Att köpa aktier kan vara ett sätt att spara. Som aktieägare äger du en del i ett företag och kan hoppas att få ta del av framtida avkastning i det företaget. Men det finns fallgropar och en del att tänka på med aktiehandel. Här har vi samlat fem tips om hur du kan undvika några vanliga fällor.

De senaste årens stora börsuppgångar − i kombination med låga eller obefintliga sparräntor på bankkonton − har gjort att intresset för aktiehandel ökat. I år har börskurserna vänt ned men på lång sikt har aktier visat sig vara en god investering – även om det ibland tagit tid för börsen att återhämta tidigare kursfall.

Samtidigt ser vi i undersökningar att många konsumenter inte har tillräckliga kunskaper i matematik och privatekonomi. Därför riskerar många att fatta beslut om aktieköp som är dåliga för den egna ekonomin.

− Många konsumenter saknar erfarenhet och grundkunskaper om aktiehandel. Samtidigt har det funnits en önskan att vara med om den uppgång som varit på börsen de senaste åren. Många ser också folk på sociala medier som entusiastiskt delar med sig av aktietips. Då är det lätt att det går för fort och att konsumenter placerar pengar i sådant som har små utsikter att ge avkastning, säger Therése Wieselqvist Ekman, ansvarig för finansiell folkbildning på FI.

Vill man placera i aktier bör man själv ta reda på fakta om de företag man planerar att bli delägare i. Det är lätt att ryckas med i att investera i aktier som det skrivs och talas mycket om men som konsument är det alltid bra att vara kritisk och ta tid att göra en egen utvärdering.

− Du kan ta del av tips, men fundera på om källan är trovärdig. Läs på själv och bilda dig en egen uppfattning om ett företags framtidsutsikter. Aktieinvesteringar innebär både möjligheter och risker. Tänk också på att bara investera pengar som du har råd att förlora, säger Therése Wieselqvist Ekman.

Värdet på aktier kan gå upp och ned och det är svårt att pricka in rätt tidpunkt att köpa och sälja. Det är lättare att nå sina mål om man ser det som ett långsiktigt, regelbundet sparande. Men ta en titt då och då på hur värdet på dina aktier utvecklat sig. Förutsättningarna för enskilda företag kan ändras med tiden.

Att investera i onoterade bolag är särskild riskfyllt. Allmänheten får sällan eller aldrig del av bra erbjudanden i bolag på väg mot börsnotering. Företag som befinner sig i det stadiet söker oftast finansiering via större investerare. När någon kontaktar konsumenter om sådana erbjudanden är det en varningssignal.

1. Ta aktietips med en nypa salt

På sociala medier finns det många som tipsar om aktier och andra investeringar. Men mycket är inte sant. Det finns personer som vill locka andra att investera för att få värdet på sina egna aktier att öka. Skulle du placera dina pengar i en aktie om en främling stod på ett torg i en stad och ropade ut aktietips? Troligtvis inte. Läs på själv genom att söka information direkt från de företag som du är intresserad av att investera i.

2. Lägg inte alla ägg i samma korg

Även om börsen hittills gått upp på lång sikt kan din investering komma att utvecklas på olika sätt beroende på vilka specifika aktier du köpt. Därför är det klokt att investera i olika slags bolag, branscher och länder. På så sätt kan du minska risken att händelser som rör vissa bolag, branscher eller delar av världen får ett stort genomslag på värdet av din investering. Ett sätt att sprida riskerna kan vara att investera i aktiefonder.

3. Försök att förstå vad dina pengar ska användas till

Om företag behöver pengar för att till exempel utveckla sin verksamhet kan de göra en nyemission, det vill säga ge ut nya aktier och sälja dem till investerare. Vissa företag gör detta för att de inte kan få in pengar på annat sätt. Här behöver du sätta dig in i och förstå företagets långsiktiga plan för att få en uppfattning om det är något som kan bli lönsamt i framtiden.

4. Köp aktier i börsnoterade företag via kända kanaler

Aktier som är noterade på en börs har bedömts av andra och marknaden har satt ett pris. Vad priset på onoterade aktier baseras på är däremot helt okänt. Finns det ingen fungerande marknadsplats kan aktierna vara svåra att sälja och det kan också vara svårt att hitta oberoende och objektiv information om bolaget.

5. Tänk på vad du har råd med

Se upp med att låna pengar för att köpa aktier. Många låneföretag lockar med lån för aktieköp. Om värdet på aktierna minskar kan du behöva sälja vid en ofördelaktig tidpunkt så att du förlorar pengar samtidigt som lånet, med ränta, ska betalas tillbaka oavsett. Ta också reda på kostnaderna för att köpa och sälja aktier. Ofta får du betala en avgift för att köpa och sälja (courtage). Om du köper och säljer utländska aktier kan det tillkomma en växlingsavgift.

Senast granskad: 2022-06-03
Laddar sidan