Tänk på detta när du sätter in pengar i ett inlåningsföretag

Att sätta in pengar i inlåningsföretag är snarare att betrakta som att låna ut pengar till bolaget. De medel man sätter in omfattas inte av insättningsgarantin. Företagen står heller inte under full tillsyn av FI. Inlåningsföretag har dessutom inget krav på sig att hålla ett visst kapital i förhållande till nivån på riskerna i sin verksamhet, vilket banker däremot har. Om företaget skulle gå i konkurs är det risk att man inte får tillbaka några pengar.

Bolag med sådan verksamhet har gått i konkurs och insättare har förlorat pengar. År 2012 förlorade cirka 1 900 kunder i Fundior sammanlagt 36 miljoner kronor i samband med en konkurs. År 2014 förlorade cirka 1 000 kunder 23 miljoner kronor i LIC, Lärarnas Inköpscentral (som inte ens var registrerade) när den gick i konkurs.

Banker och kreditmarknadsbolag står under full tillsyn, har kapitalkrav och omfattas av insättningsgarantin.

De regler som möjliggör att inlåningsföretag finns tillkom då regering och riksdag 2004 genomförde en samling regler för att öka konkurrensen på bankmarknaden efter bank- och fastighetskrisen 1991. FI tycker nu att följden blivit ett dåligt konsumentskydd och att reglerna borde ändras. FI har sedan 2011 framfört till regeringen att all inlåning från konsumenter borde vara tillståndspliktig och under tillsyn med fulla kapitalkrav och insättningsgaranti. Detta skulle innebära att företagen skulle behöva vara bank eller kreditmarknadsbolag.

Läs mer

Senast granskad: 2017-09-01
Laddar sidan