FI:s företagsregister

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. De står under FI:s tillsyn.

FI:s företagsregister

Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn.

Senast granskad: 2018-04-12
Laddar sidan