Seniorer

Tryggare ekonomi på äldre dar är en kurs med syftet att stärka pensionärernas kunskaper om bland annat konsumenträttigheter, digitalisering, bank, finans, bostadstillägg, skatt, skulder, investeringsbedrägerier, försäkringar och vardagsjuridik.

Deltagarna på utbildningen är representanter från några av Sveriges största seniorförbund, PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna. Kursdeltagarna förväntas i sin tur sprida kunskaperna vidare till andra seniorer i sin närhet och i sina förbund. Utbildningen genomförs inom ramen för nätverket Gilla din ekonomi.


www.gilladinekonomi.se

Kontaktinfo:

Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2020-08-11
Laddar sidan