Publicering av erbjudandehandlingen

När Finansinspektionen har godkänt erbjudandehandlingen ska den publiceras.

FI publicerar erbjudandehandlingen i Prospektregistret först när budgivaren har publicerat erbjudandehandlingen. FI får information om att detta är gjort genom att emittenten lägger in en länk till den offentliggjorda erbjudandehandlingen i Prospektwebben.

Senast granskad: 2020-10-29
Laddar sidan