Prospekt godkända före 21 juli 2019

Prospekt som godkänns före den 21 juli 2019, i enlighet med LHF och prospektförordningen 809/2004/EG, är giltiga till dess att deras giltighetstid löper ut eller fram till tolv månader efter den 21 juli 2019 (beroende på vad som inträffar först), under förutsättning att de krav som framgår av 2 kap. 24 § LHF uppfylls.

För dessa prospekt gäller bestämmelser i LHF i dess form före ändringarna per den 21 juli 2019. Det innebär att tillägg till dessa prospekt ska upprättas enligt 2 kap. 34 § LHF. Ansökan om godkännande av tillägg till prospekt skickas in till prospekt@fi.se, handläggningstiden är sju arbetsdagar och avgiften är 6 000 kronor.

Det innebär även att anmälan av Europass till ett sådant prospekt sker enligt 2 kap. 35 § LHF, skickas till prospekt@fi.se och avgiften är 2 100 kronor.

 

Prospekt och erbjudandehandlingar 2006-10-31 – 2019-07-21 samt tillhörande tillägg.

Senast granskad: 2019-07-04
Laddar sidan