Börsinformation

Rapportering av finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till Finansinspektionen.

Ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Den nya inloggnings- och behörighetslösningen för rapportering av börsinformation och flaggningar kommer att införas den 20 februari, vilket ger några dagar extra för att ange nyhetsdistributör jämfört med vad FI tidigare meddelat. Den nya inloggningen kräver bank-id och kommer att helt ersätta det gamla sättet att logga in. Själva rapporteringen berörs däremot inte utan ska göras på samma sätt som tidigare.

För att vara redo inför detta är det bra att registrera konto i FI:s Rapporteringsportal och delegera behörigheter i god tid innan. Det blir möjligt att göra från och med den 20 januari 2020.

Läs mer: Ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Bolag med värdepapper upptagna till handel på en regleras marknad i EES, och som har Sverige som hemmedlemsstat, ska rapportera finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till Finansinspektionen. Rapporteringen ska göras samtidigt som bolaget offentliggör informationen.

Rapporteringen görs här på FI:s webbplats. FI lagrar informationen i minst fem år.

Finansiell rapportering

Mer information om gällande regler finns på sidan Emittenter

Se även länken nedan för frågor och svar om inrapportering via Börsinformationdatabasen.

Ansök om behörighet

Företag som vill rapportera finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information gör det antingen själva eller genom nyhetsdistributör. Blankett för behörighetsanmälan finns nedan.

Företag som rapporterar själva

  • Firmatecknaren ger rapportören/rapportörerna fullmakt att rapportera för bolagets räkning
  • Kopia av fullmakten skickas/faxas till FI
  • Rapportörerna skaffar e-legitimation via sin bank (för detta krävs svenskt personnummer)

Företag som rapporterar via nyhetsdistributör

  • Firmatecknaren ger nyhetsbyrån fullmakt att rapportera för bolagets räkning
  • Kopia av fullmakten skickas/faxas till FI

Utländska företag och medborgare

Utländska företag och medborgare som saknar svenskt personnummer ska kontakta FI för information om rapporteringsmöjligheter.

Tekniska krav

Rapporteringen ska göras i Pdf-format. Följande mjukvaror stöds:

Operativsystem: Windows NT, Windows 2000. Windows XP fungerar också i de flesta fall

Webbläsare: Internet Explorer version 7.0 eller högre.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11

It-support

Teknikfrågor, inloggning
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan