Innehavsrapportering

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Fondbolag och förvaltningsbolag ska utöver innehavet i en värdepappersfond även rapportera om de risker som fonden är exponerad mot.

AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska rapportera uppgifter om innehav.

Zip-filen med tekniska specifikationer nedan innehåller följande filer:

  • Anvisning Fondinnehav Specialfonder - detaljerad.doc
  • Anvisning Fondinnehav Specialfonder - förenklad.docx
  • Fondinnehav-Specialfonder-2021-03-31.xsd
  • Anvisning Fondinnehav Värdepappersfonder - detaljerad.doc
  • Anvisning Fondinnehav Värdepappersfonder - förenklad.docx
  • Fondinnehav-Värdepappersfonder-2021-03-31.xsd
  • Valideringsregler_2021-03-31.xlsx

De tekniska specifikationerna uppdaterades den 26 februari 2021. Valideringsreglerna uppdaterades den 26 februari 2021.

Möjlighet att testrapportera Innehavsrapportering Värdepappersfonder och Innehavsrapportering Specialfonder

Det är möjligt att testrapportera utifrån de senast uppdaterade tekniska specifikationerna i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken i systemet.

Det referensdatum som ska användas för testrapporteringen finns i kolumnen "Referensdag" i systemet. Det är alltså det datum som ska anges i XML-filen.

 Frågor och svar

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2021-02-26
Laddar sidan