Nya regler för rapportering av råvaruderivat

EU-direktivet (EU) 2016/65 (Mifid 2) begränsar hur stora positioner en enskild person kan inneha i råvaruderivat. Regelverket innehåller även krav på övervakning och uppföljning positionsbegränsningarna. Bestämmelserna kompletteras av nya och omfattande rapporteringskrav av slutkundspositioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa.

Kravet kring positionsrapportering följer av artikel 58 i Mifid 2 och kommissionens implementerande förordning (EU) 2017/1093 och har införts i svensk lag genom 15 kapitlet i lagen om värdepappersmarknaden.

Lagen ställer krav på att marknadsplatser och värdepappersbolag som handlar med ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt utanför marknadsplatser från och med den 3 januari 2018 dagligen rapporterar sina och sina kunders positioner i råvaruderivat till Finansinspektionen. För att möjliggöra denna rapportering kommer FI att tillhandahålla ett rapporteringsverktyg.

Om ert företag har för avsikt att rapportera positioner i råvaruderivat till Finansinspektionen ska detta snarast möjligt anmälas till FI genom att skicka ett mejl till rapportering@fi.se. Vänligen ange "Positionsrapportering Art. 58 " i ämnesraden.

Mer om information om de nya regelkraven i lagen om värdepappersmarknaden och Mifid 2.

Ansökan om konto till produktionsmiljön

För att få åtkomst till produktionsmiljön av systemet för positionsrapportering av råvaruderivat (positionsrapporteringssystemet) behöver en behörighetsblankett fyllas i och skickas till FI. Anvisningar finns till varje typ av ansökan. Inscannad behörighetsanmälan mejlas till rapportering@fi.se. Originalblankett skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Bolag som rapporterar positioner i råvaruderivat för egen räkning

Företag som avser rapportera sina positioner i råvaruderivat själva använder blanketten Positionsrapportering av råvaruderivat – Behörighetsanmälan för åtkomst till produktionsmiljö

OBS: Denna blankett fylls i och skickas till FI enbart av företag som avser lämna positionsrapporter till FI från sina egna it-system. Om ett annat företag rapporterar EEOTC-positioner för ert företags räkning behöver inte någon behörighetsanmälan skickas till FI av det rapporteringsskyldiga företaget. Det är företaget som utför delegerad rapportering som skickar in en behörighetsanmälan.

Delegerad rapportering EEOTC

Företag som avser rapportera EEOTC-positioner för egen och/eller annans räkning använder blanketten Positionsrapportering av råvaruderivat – Delegerad rapportering av EEOTC-positioner

När ett konto har skapats i systemet skickas de kontouppgifter som behövs för att ansluta till FI:s SFTP-server till den kontaktperson som har angetts på blanketten.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter skickas i ett rekommenderat brev till den kontaktperson som har angetts i behörighetsansökan. Brevet innehåller även övriga uppgifter som behövs för att upprätthålla anslutning till produktionsmiljön av positionsrapporteringssystemet.

Anslutning

Anslutning till systemet sker enbart via en FTP-klient som stödjer SFTP. OBS! Det finns inte något webbgränssnitt för positionsrapportering av råvaruderivat.

IP-adress för anslutning till produktionsmiljön skickas till rapporterande företag (Submitting Entities) i ett brev tillsammans med inloggningsuppgifter, se rubriken Inloggningsuppgifter ovan. Gå mot port 22. Genom att ansluta till port 22 krypterar FI:s server automatiskt anslutningen med ett förinstallerat certifikat. Vid anslutningen ställs en fråga om att lita på värdnyckeln hos FI. Klicka "ok" för att acceptera nyckeln och kryptera kanalen.

Brevet med inloggningsuppgifter innehåller även information om mappstrukturen på FI:s SFTP server. Filer som skickas till FI läggs i Outgoing-mappen. Kvitton hämtas från Incoming-mappen.

Tekniska specifikationer

Zip-filen med tekniska specifikationer nedan innehåller följande filer: 

  • Commodity derivative position reports (xsd)
  • head.001.001.0 (xsd)
  • head.003.001.01 (xsd)
  • FCA Sample Current Version 1 (xml)
  • FCA Sample Current Version 2 (xml)

Tekniska specifikationer - positionsrapportering (zip) 

Instruktioner för rapportering – Commodity Position Reporting instructions

 

Planerade driftstopp

FI behöver emellanåt stänga av positionsrapporteringssystemet för underhåll. Vi kan även behöva åtgärda fel eller andra störningar.

Planerade driftstopp sker

  • vid behov, klockan 17.00–23.59 varje onsdag.

Rapportörens ansvar vid driftstopp

När positionsrapporteringssystemet är avstängt är det inte möjligt att rapportera positioner. Den som ska rapportera ansvarar för att informationen lagras under driftstopp och skickas in så fort som möjligt när systemet åter är i drift.
Vid driftstörningar är det extra viktigt att den som ska rapportera försäkrar sig om att all information har rapporterats.

Fel eller brister i positionsrapporteringssystemet rapporteras till rapportering@fi.se.

Meddelanden om driftstopp

Du kan prenumerera på nyheter som rör rapporteringen till FI. Kryssa för valet "Rapportering" under "Prenumerera på fi.se" på sidan Prenumerera.

 

Testrapportering

Alla företag som avser lämna positionsrapporter från och med den 3 januari uppmanas att ha testrapporterat i testmiljön av positionsrapporteringssystemet innan de rapporterar skarpt.

Ansökan om konto till testmiljön

För att få åtkomst till testmiljön av systemet för positionsrapportering av råvaruderivat behöver en behörighetsblankett fyllas i och skickas till FI. Anvisningar finns till varje typ av ansökan. Inscannad behörighetsanmälan mejlas till rapportering@fi.se. Originalblankett skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Företag som avser rapportera sina positioner i råvaruderivat själva använder blanketten Positionsrapportering av råvaruderivat – Behörighetsanmälan för åtkomst till produktionsmiljö TEST

OBS! Denna blankett fylls i och skickas till FI enbart av företag som avser lämna positionsrapporter till FI från sina egna it-system. Om ett annat företag rapporterar EEOTC-positioner för ert företags räkning behöver inte någon behörighetsanmälan skickas till FI av det rapporteringsskyldiga företaget. Det är företaget som utför delegerad rapportering som skickar in en behörighetsanmälan.

Företag som avser rapportera EEOTC-positioner för egen och/eller annans räkning använder blanketten Positionsrapportering av råvaruderivat – Delegerad rapportering av EEOTC-positioner TEST

När ett konto har skapats i systemet skickas de kontouppgifter som behövs för att ansluta till FI:s SFTP-server till den kontaktperson som har angetts på blanketten.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan