EU-förordningar

EU-förordningar gäller som lag i alla medlemsländer. Tekniska standarder tas fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och beslutas av EU-kommissionen i form av förordningar, och gäller därmed också som lagar.

En förteckning över tekniska standarder – såväl gällande som under utveckling – finns samlade på Esmas webbplats på sidan Guidelines and technical standards.

Listan här nedan är inte uttömmande. 

BMR

CSDR

Emir

Mifid 1

Mifid 2/Mifir

Senast granskad: 2019-10-02
Laddar sidan