Internationella riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har samma tyngd som FI:s allmänna råd. Esma publicerar sina riktlinjer och rekommendationer på svenska (och andra EU-länders språk) och de ges inte ut parallellt som allmänna råd i FI:s författningssamling. De börjar gälla när de finns översatta till svenska.

En förteckning över riktlinjer och rekommendationer – såväl gällande som under utveckling – finns samlade på Esmas webbplats på sidan Guidelines and technical standards.

Listan här nedan är inte uttömmande.

Centrala motparter

PFMI – Principer för infrastruktur på de finansiella marknaderna

Central motpart/handelsplats

Värdepapperscentral

Ledningsorganen för marknadsoperatörer eller leverantörer av datarapporteringstjänster

Transaktionsrapportering

Handelsplats

Administratörer av referensvärden

Råvaruderivat

Senast granskad: 2019-10-02
Laddar sidan