Ledningsprövning

Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Ansökan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje person, se bilaga 2.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 14 400 kronor betalas till FI.  Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Läs mer 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-08-31
Laddar sidan