Tillsynsrapporter Marknad

Verksamhetsområdet Marknad ger årligen ut ett antal tillsynsrapporter. Rapporterna presenterar de iakttagelser som FI ser i sin tillsyn och återrapporterar dessa till branschen. Rapporten behandlar både risk- och tillsynsfrågor inom området.

Senast granskad: 2019-08-28
Laddar sidan