Arkiv kalendarium

2016

mån 12 dec, Styrelsemöte

Tid: 09.30–13.00 | Om FI

Läs mer

tor 01 dec, Stabiliteten i det finansiella systemet 2016:2

Tid: 08.00 | Om FI

Publicering av den andra stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

mån 14 nov, Styrelsemöte

Tid: 09.30–13.00 | Om FI

Läs mer

mån 10 okt, Styrelsemöte

Tid: 09.30–13.00 | Om FI

Läs mer

tis 27 sep, FI-forum: Krishanteringsdirektivet och återhämtningsplaner

Tid: 14.00–15.30 | Om FI

Från och med den 1 januari 2017 ställer FI krav på att alla kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha upprättat återhämtningsplaner som beskriver hur de avser att hantera en situation under svår finansiell stress. Därför bjuder FI in till ett forum för att informera om det nya regelverket. Vid seminariet kommer det att finnas möjlighet att träffa och ställa frågor till ansvariga på FI.

fre 23 sep, FI-forum: Övervakning av energimarknaderna

Tid: 14.30–16.00 | Om FI

Övervakning av energimarknaderna (el och gas) är ett ansvarsområde för såväl Finansinspektionen (FI) som Energimarknadsinspektionen (Ei). Dessutom kommer Ekobrottsmyndigheten (EBM) att vara delaktig i sin roll som åklagare för flera brott mot de aktuella regelverken.

mån 12 sep, Styrelsemöte

Tid: 09.30–13.00 | Om FI

Läs mer

tor 11 aug, Styrelsemöte

Tid: 09.30–13.00 | Om FI

Läs mer

tis 03 maj, Konsumentskyddsrapport

Tid: 08.00 | Om FI

Konsumentskyddet på finansmarknaden

tor 14 apr, Bolånerapport

Tid: 08.00 | Om FI

Den svenska bolånemarknaden

ons 09 mar, Erik Thedéen medverkar i möte: Hur mycket kapital ska bankerna ha?

Tid: 08.00–09.15 | Om FI

Erik Thedéen medverkar i möte: Hur mycket kapital ska bankerna ha?

Laddar sidan