FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

måndag 18 sep

Tid: 09.30–11.30 | Om FI Penningtvätt Marknad

Den 1 augusti är nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism planerade att börja gälla. FI informerar därför om de nya reglerna.

Agendan kommer bland annat att innehålla följande:

  • riskbedömning
  • kundkännedom
  • särskilda funktioner för regelefterlevnad
  • periodisk rapportering av uppgifter.

 

Anmälningsformulär

Laddar sidan