FI-forum: Rapportering för försäkringsföretag

torsdag 09 feb

Tid: 14.00–16.30 | Om FI Solvens 2 Försäkring

Solvens 2-regelverket har inneburit ökade krav på rapportering från försäkringsföretagen. För att bidra till förbättrad rapportering så anordnar vi ett FI-forum på detta tema. På FI-forumet kommer även Statistiska Centralbyrån och Riksbanken att delta.

Läs mer: 

Rapportering för försäkringsföretag

Laddar sidan