Finansiella stabilitetsrådet

Företrädare för regeringen, FI, Riksbanken samt Riksgälden träffas i Finansiella stabilitetsrådet.

måndag 12 jun

Tid: 09.00 | Stabilitetsrådet Om FI Finansiell stabilitet

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten. Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Läs mer om mötet här.

Laddar sidan