Rundabordssamtal om hållbarhetsinformation om fonder

tisdag 24 okt

Tid: 13.00–15.00 | Om FI

FI har bjudit in fondbranschen till ett rundabordssamtal om hur en branschstandard för hållbarhetsinformation i fonder kan utvecklas. Detta mot bakgrund av den lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Branschsamtal om hållbarhetsinformation i fonder

Laddar sidan