Anna-Stina Gillqvist, redovisningsexpert, medverkar på seminarium om finansiell rapportering

fredag 14 dec

Tid: 10.30–10.40 | Om FI

Anna-Stina Gillqvist, redovisningsexpert på Prospekt och redovisning, medverkar på seminariet Trender i bolagens finansiella rapportering. Arrangör: Nasdaq Stockholm.

Laddar sidan