Den nya rörelseregleringen för tjänstepensionsföretag

tisdag 17 apr

Tid: 15.30–17.00 | Om FI Försäkring

Åsa Larson, verksamhetsområdeschef för Försäkring talar på ett seminarium arrangerat av Nätverket för pensionsspecialister om arbetet med att skärpa kapitalkraven för pensionsbolagen. Om hur kapitalkraven kommer att se ut och hur tillsynen kommer att utövas.

Laddar sidan