Erik Thedéen medverkar på internationellt möte om hållbarhet

måndag 09 jul

| Om FI

Erik Thedéen inleder, samt modererar, en diskussion om hållbarhet på finansmarknaden som anordnas av den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco. I sitt anförande kommer Erik Thedéen att ta upp den finansiella regleringens och tillsynens roll på hållbarhetsområdet. Erik Thedéen kommer även att beröra Finansinspektionens initiativ att skapa ett nätverk för frågor om hållbarhet på finansmarknaden för Ioscos medlemmar.

Laddar sidan