FI-forum: EBA:s stresstest 2018

torsdag 15 nov

Tid: 14.00–16.30 | EBA Om FI Bank

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) genomför under 2018 ett stresstest av den europeiska bankmarknaden i syfte att bedöma bankernas motståndskraft mot en makroekonomisk påfrestning. Ett stresstest är en relativ komplex övning. Därför anordnar vi ett FI-forum på detta tema och fokuserar på resultaten i EBA:s stresstest, som förväntas publiceras den 2 november på deras webbplats.

Vi kommer att ta upp följande:

  • Vad är syftet med stresstester?
  • Vilka olika typer av stresstester finns det?
  • Hur gör FI stresstester?
  • EBA:s stresstest 2018

 

FI-forum: EBA:s stresstest 2018

Laddar sidan