FI-forum: Nya föreskrifter om kreditriskhantering

onsdag 21 nov

Tid: 14.00 | Om FI Marknad Bank

Den 1 mars 2019 börjar FI:s nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag att gälla.

FI bjuder därför in till ett FI-forum för att informera om de nya föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Forumet kommer bland annat att behandla följande:

  • hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker,
  • hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut,
  • hur företag ska hantera krediter till en jävskrets, och
  • de befintliga och kommande EBA-riktlinjerna som berör kreditrisk.

Forumet riktar sig till de företag som omfattas av föreskrifterna. Forumet kommer att filmas och läggas ut på FI:s webbplats i efterhand så att övriga intresserade kan ta del av detta i efterhand.

FI-forum: Nya föreskrifter om kreditriskhantering

Laddar sidan