FI-forum: översyn och utvärdering av banker

tisdag 11 dec

Tid: 14.30–16.00 | Om FI

FI följer upp föregående års FI- forum av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Årets forum är en fördjupning där vi kommer att ta upp hur vi bedömer likviditetsrisk respektive intern styrning och kontroll inom ramen för ÖUP.

Läs mer: FI-forum: översyn och utvärdering av banker

Laddar sidan