FI:s erfarenheter av nya regler om marknadsmissbruk

I rapporten FI-tillsyn nr 5: Marknadsmissbruk 2017–2018 redogör FI för sina erfarenheter av de nya reglerna om marknadsmissbruk som infördes i februari 2017 i Sverige.

onsdag 20 jun

Tid: 10.00 Plats: | Om FI Marknad

Med marknadsmissbruk avses främst marknadsmanipulation och insiderhandel, det vill säga olagliga beteenden på värdepappersmarknaden som skadar förtroendet för marknadens integritet och dess funktion.

Marknadsmissbruksförordningen är ett EU-gemensamt regelverk som Finansinspektionen bedriver tillsyn över. Finansinspektionen delar utredningsansvaret med Ekobrottsmyndigheten. Finansinspektionen har långtgående befogenheter till stöd för att utreda marknadsmissbruk och ingripa mot överträdelser av reglerna.

FI:s tillsynsrapporter.

Laddar sidan