Rundabordssamtal om PSD 2

Finansinspektionen har bjudit in till rundabordssamtal om det andra betaltjänstdirektivet PSD 2, som började gälla den 1 maj 2018.

måndag 18 jun

Tid: 10.00–14.00 | Om FI

Mötet är endast för särskilt inbjudna finansiella företag och branschföreningar. Syftet är att identifiera eventuella hinder för olika aktörer på finansmarknaden till följd av det nya betaltjänstregelverket.

Läs mer: Branschsamtal om det andra betaltjänstdirektivet

Laddar sidan