Stabiliteten i det finansiella systemet 2018:1

Publicering av den första stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

tisdag 29 maj

Tid: 08.00 | Rapporter Om FI Stabilitet

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Kl. 10 hålls en pressträff på FI som också webbsänds. 

Här publiceras FI:s stabilitetsrapport

Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

Webbsändning

Laddar sidan