Suzanna Zeitoun Eckerhall, rådgivare på ekonomisk analys, talar på seminarium om hållbarhet

torsdag 29 nov

Tid: 09.00–12.00 | Om FI

Suzanna Zeitoun Eckerhall, rådgivare på FI:s stab ekonomisk analys på FI, presenterar det pågående arbetet bland tillsynsmyndigheter och centralbanker om hållbarhetsrelaterad information och tillsyn på ett seminarium om hur Europas största kapitalägare bidrar till Paris-avtalet. Seminariet arrangeras av WWF i Stockholm.

Laddar sidan