De nya EU-kraven på digital årsredovisning

torsdag 25 apr

Tid: 08.30–10.00 | Om FI Marknad

Karl Hansell, projektledare på Finansinspektionen, pratar om de nya EU-kraven på digital årsredovisning och vad som gäller specifikt för svenska bolag.

Seminarium om digital årsredovisning.

Laddar sidan