Erik Thedéen: Bankunionen i ett nordiskt perspektiv

fredag 08 mar

Tid: 09.00–12.00 | Om FI Finansiell stabilitet Bank

FI:s generaldirektör medverkar på seminariet Banking Union from a Nordic-Baltic Perspective hos Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier.

Banking Union from a Nordic-Baltic Perspective.

Laddar sidan