FI-forum: Nya föreskrifter om försäkringsdistribution

onsdag 19 sep

Tid: 14.30–16.00 | Om FI Försäkring

Den 1 oktober 2018 träder en ny lag om försäkringsdistribution i kraft. Samtidigt börjar FI:s nya föreskrifter om försäkringsdistribution att gälla. FI bjuder därför in till ett FI-forum för att informera om de nya föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor. Forumet är fullbokat. 

För mer information: FI-forum: Nya föreskrifter om försäkringsdistribution

Laddar sidan