Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

torsdag 16 maj

Tid: 09.15–16.15 | Om FI Konsumentskydd

Tema överskuldsättning baseras på ett regeringsuppdrag om fördjupad samverkan mot överskuldsättning som Konsumentverket fick i mars 2016. Arbetet sker i nära samarbete med Kronofogden och Finansinspektionen. 

På konferensen medverkar från Finansinspektionen Malin Omberg, verksamhetsområdeschef Marknader, i en paneldiskussion om överskuldsättning och Therese Wieselqvist Ekman, senior projektledare för finansiell folkbildning, som kommer att presentera den nya boken "Ditt barn och dina pengar". 

För mer information: se Överskuldsättning (Konsumentverkets webbplats)

Laddar sidan