Kapitalkrav för svenska banker, kv. 1, 2019

fredag 24 maj

Tid: 08.00 | Om FI Finansiell stabilitet Kapitaltäckning

FI publicerar kvartalsvis kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2.

Laddar sidan