Kapitalkrav för svenska banker, kv. 2, 2019

fredag 23 aug

Tid: 08.00 | Om FI Stabilitet Kapitaltäckning

FI publicerar kvartalsvis kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2.

Laddar sidan