Branschsamtal om marknaden för företagsobligationer

Finansinspektionen bjuder in till rundabordssamtal för att diskutera åtgärder för att öka företagsobligationsmarknadens motståndskraft och förbättra dess funktionssätt, inklusive åtgärder för att öka transparensen.

onsdag 09 sep

Plats: Exakta former för mötet kommer bestämmas senare givet den rådande situationen med det nya coronaviruset (covid-19). | Om FI

FI är mån om att ta del av olika perspektiv från marknadens aktörer. Inbjudna är branschorganisationer, handelsplatser och berörda myndigheter. Företag som är intresserade av frågeställningen kan kontakta sin branschorganisation.

Laddar sidan