HR

Staben HR ansvarar för myndighetens arbete med kompetensförsörjning.

HR-chefen ansvarar för myndighetens övergripande arbetsmiljöarbete och även för att säkerställa att FI följer statens arbetsgivarpolitik och regelefterlevnaden för personalfrågor.

Louise Lundberg är t f chef för HR-staben.

Senast granskad: 2019-01-29
Laddar sidan