Kommunikation

Kommunikationsstaben ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation. 
Inom staben hanteras även frågor från media.
Avdelningen Konsument ansvarar för konsumentupplysning och finansiell folkbildning.

Annika Zervens är kommunikationschef.

Senast granskad: 2019-12-18
Laddar sidan