EFR-regler för DPM 2.3.0 uppdaterade

FI har uppdaterat EFR-reglerna V.1 och V.2 (”EIOPA_V.1” och ”EIOPA_V.2”) för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) Solvens 2-rapportering DPM 2.3.0.

Tidigare har FI haft en äldre implementation av EFR-reglerna V.1 och V.2, där kontrollen som gjordes inte var lika strikt. FI har nu uppgraderat och kör kontrollerna så att de ligger i linje med Eiopas nuvarande beskrivning. Ändringen gjordes dock efter att det ordinarie rapporteringstillfället passerat och därför kan valideringsfelen för dessa regler utlösas vid revidering, trots att de inte utlöstes vid det tidigare rapporteringstillfället.

Reglerna beskrivs i Eiopas dokument XBRL Filing Rules på sid 19-27 (se informationen om taxonomiversion 2.3.0 på sidan om datapunktsmodellen och XBRL på Eiopas webbplats).

En viktigt förändring för rapportering av tillgångar är att kod som tilldelats av företaget (CAU) inte längre anges enligt "CAU/XXXXX" utan istället ska anges enligt "CAU/INST/XXXXX". Det får heller inte förekomma några blanktecken i instrumentnamnet (använd understreck istället).

Laddar sidan