Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2021

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det första kvartalet 2021.

Publiceringen syftar till att tydliggöra effekten av FI:s kapitalkrav, inklusive pelare 2. Pelare 2 är samlingsnamnet för de regler som styr företagens interna kapitalutvärdering och FI:s översyns- och utvärderingsprocess, där FI:s samlade kapitalbedömning är en viktig del. FI beslutade om utformningen av de förstärkta kapitalkraven i september 2014.

Redovisningen omfattar de tre storbankerna, Handelsbanken, SEB och Swedbank samt Landshypotek, Länsförsäkringar, Kommuninvest, Svenskt Exportkredit (SEK), SBAB, Skandiabanken, Avanza, Nordnet och Sparbanken Skåne.

Laddar sidan