Taxonomi 3.4 - uppdatering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har uppdaterat sin information om DPM-paketet: version 3.4.

Denna nyhet ersätter den information som FI publicerade den 7 februari 2024.

Ändringar i MREL/TLAC-rapporteringen är framflyttad till referensdag 2024-12-31 och kommer att ingå i version 3.5. MREL/TLAC kommer fortsätta att rapporteras i version 3.2.1 både per referensdag 2024-06-30 och 2024-09-30. Version 3.4 kommer därför inte att användas för MREL/TLAC-rapporteringen.

Rapporteringen av IRRBB, enligt version 3.4, kommer att utökas till hela populationen för kreditinstitut per referensdag 2024-09-30. IRRBB ska från och med denna referensdag rapporteras kvartalsvis. Fidac (rapporteringsportalen) kommer att uppdateras med den nya populationen i god tid före denna referensdag.