FI ger inte undantag från Basel 1-golvet

2014-03-18 | Pressmeddelanden Basel

FI anser att det inte är lämpligt att ge bankerna möjlighet till undantag från det så kallade Basel 1-golvet. FI vill även fortsättningsvis säkerställa att banksystemet är tillräckligt motståndskraftigt, något som värnar den finansiella stabiliteten.

Frågan om undantag väcktes i samband med de nya europeiska reglerna om kapitaltäckning. De nya reglerna, som började gälla den 1 januari 2014, ger FI möjlighet att ge banker undantag från det så kallade Basel 1-golvet. Nu har frågan varit ute på remiss, men FI står fast vid sitt tidigare ställningstagande om att det inte är lämpligt att ge undantag.

De nya buffertkraven i Basel 3, inklusive systemriskbuffertarna för de svenska storbankerna, kommer att beräknas utan någon koppling till golvreglerna i Basel 1.

Golvreglerna utgör enbart en parallell säkerhetsspärr för den lägsta nivån på kapitalbasen och innebär inte något avsteg från den tidigare svenska överenskommelsen mellan FI, Finansdepartmentet och Riksbanken, den så kallade novemberöverenskommelsen.

FI:s ställningstagande innebär inte någon förändring när det gäller kapitalkraven enligt Basel 1-golvet jämfört med hur det ser ut i dag.

Laddar sidan