Bättre kunskaper och förbud mot provisioner stärker konsumentskyddet

Varannan svensk har svårt att klara av enkel procenträkning och många vet inte hur inflation fungerar. Samtidigt ökar kraven på allt fler att fatta svåra beslut om sin privatekonomi. Behovet av oberoende rådgivning samt bra och enkel information är därför stort. Det är ett par av slutsatserna i FI:s nya konsumentskyddsrapport.

Endast hälften av tillfrågade vuxna svenskar svarar rätt på tre enkla frågor om grundläggande finansiella begrepp och enkel matematik. Det visar en ny studie som FI varit med och tagit fram som mätt svenskars finansiella förmåga och räknefärdighet.

Samtidigt ökar kraven på konsumenter att fatta fler svåra och ofta avgörande beslut om privatekonomin. Situationen skapar ett stort behov av både begriplig information och bra rådgivning till konsumenter. Men tyvärr ser FI att många företag ger bristfällig information, ger råd som inte ligger i konsumentens intresse och säljer dyra produkter som inte alltid lever upp till vad som utlovats.

Därför vill FI se ett förbud av provisioner som omfattar all finansiell rådgivning, oavsett vilken typ av företag som utför rådgivningen. För att se till att råden som konsumenter får faktiskt styrs av vad de behöver, och inte vad säljarna tjänar mest på, är det viktigt att systemet med provisioner förbjuds i lag. Det skriver FI i remissvaret på Värdepappersmarknadsutredningen som publiceras i dag.

FI anser även att informationen kring finansiella produkter behöver bli enklare för att konsumenter ska ha bättre förutsättningar att kunna göra ett medvetet val till exempel vid flytt av tjänstepension.

FI har också uppmanat fondbranschen att ta itu med problemet med så kallade dolda indexfonder, det vill säga fonder som inte förvaltas aktivt trots att konsumenten har betalat för det. Det handlar bland annat om att bolagen bör ge en tydligare bild av hur fonden utvecklats mot ett jämförelseindex och en tydlighet kring hur aktiv förvaltningen är.

Konsumentskyddsrapporten presenteras och diskuteras vid FI:s Konsumentskyddsdag i dag kl. 14.00–17.00 på Stockholm Waterfront. Hela aktiviteten webbsänds på FI:s webbplats.

Martin Noréus, vikarierande generaldirektör, och Malin Omberg, områdeschef för Konsumentskydd finns tillgängliga på Stockholm Waterfront för media kl.13.00-13.30.

Laddar sidan