Fortsatt god motståndskraft men åtgärder behövs

Det svenska finansiella systemet fungerar väl och bankerna har en tillfredsställande motståndskraft mot störningar. Samtidigt behövs åtgärder för att minska riskerna kopplade till hushållens skuldsättning. Det är ett par av slutsatserna i FI:s stabilitetsrapport som presenteras i dag.

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Bankerna har tillräckligt med kapital och god tillgång till billig finansiering. Det innebär att de har förmåga att ge lån till både företag och hushåll.

Samtidigt finns sårbarheter i det svenska finansiella systemet. Sverige har ett stort och sammanlänkat finansiellt system med fyra storbanker som alla behöver låna upp pengar på marknaden för att finansiera utlåningen, inte minst i form av svenska bolån. En störning på bankernas finansieringsmarknad kan därför få stora effekter som sprids snabbt i hela det svenska systemet. Ytterligare en sårbarhet är att många svenska hushåll är högt belånade, vilket gör den svenska ekonomin mer sårbar för ekonomiska störningar.

Den historiskt låga räntan globalt och i Sverige innebär också stora utmaningar, främst genom att investerare söker sig till mer riskfyllda investeringar. Det bygger upp risker i ekonomin. De låga räntorna pressar också upp priserna på bostäder och andra tillgångar. Sammantaget medför de låga räntorna en ökad risk för betydande prisfall på tillgångar, som i sin tur kan leda till en ökad finansiell stress.

Det bästa sättet att motverka dessa risker är att ställa krav på banker och hushåll att bygga upp sin motståndskraft. Men i ljuset av en fortsatt dämpad ekonomisk utveckling måste åtgärderna vara väl avvägda och träffsäkra. Sverige ställer redan höga krav på bankernas kapital men en accelererad utlåning skapar nya risker och därför har FI föreslagit att den kontracykliska kapitalbufferten höjs till 1,5 procent. För att minska riskerna med hushållens skulder är det angeläget att ett amorteringskrav snabbt kan komma på plats.

Slutsatserna i stabilitetsrapporten presenteras på en pressträff i FI:s lokaler i dag kl 10.00 av FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus och chefsekonom Henrik Braconier.

Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas på FI:s webbplats.

Laddar sidan