Handelsbanken får en anmärkning och ska betala 35 miljoner

Handelsbanken har inte följt penningtvättsreglerna. Banken har inte gjort riskbedömningar av alla sina kunder eller hämtat in tillräckligt med information om kunderna och deras affärsrelationer. Bankens system för att granska transaktioner har också varit bristfälligt. Handelsbanken får därför en anmärkning och ska betala 35 miljoner kronor i straffavgift.

Varje år tvättas det över 100 miljarder kronor i Sverige. Att banker gör vad de kan för att hindra kriminella från att tvätta vinster från brott eller organisationer och personer från att finansiera terrorism är oerhört viktigt för att motverka ett samhällsproblem. Bankerna ska bedöma hur stor risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är i hela verksamheten samt bedöma riskerna kopplade till varje kund. Där risken är hög ska bankerna sätta in extra kontroller av både kunderna och deras transaktioner.

Handelsbanken har på flera områden brutit mot penningtvättsreglerna. Banken har inte bedömt risken hos alla sina kunder. Banken har därmed inte vetat om vilka kunder som utsätter banken för högre risk än andra och har därmed inte satt in den typen av extra kontroller av dem eller deras transaktioner som reglerna kräver.

Banken har samtidigt inte gjort tillräckligt med grundläggande kontroller av kunderna och deras affärsförhållanden. Till exempel saknas det information om hur kunderna vill använda bankens tjänster och produkter i nästan alla fall som FI har granskat. Handelsbanken har inte heller följt upp och uppdaterat informationen om kunderna och deras automatiska system för att granska transaktioner har dessutom varit bristfälligt.

Bristerna är betydande och innebär att Handelsbanken löpt stor risk att utnyttjas av personer för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Handelsbanken får därför en anmärkning och ska betala en straffavgift på 35 miljoner kronor.

FI kommer att hålla en pressträff i dag klockan 9.30 i FI:s lokaler. Där kommer vikarierande generaldirektör Martin Noréus och chefsjurist Per Håkansson att svara på frågor. Pressträffen är endast för media, men kommer att direktsändas på FI:s webbplats.

Laddar sidan