Nordea varnas och ska betala 50 miljoner

Nordea har haft stora brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt. Det innebär att den som har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism med stor sannolikhet har kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det. Banken varnas därför och ska betala den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner kronor.

Varje år tvättas det över 100 miljarder kronor i Sverige. Att banker gör vad de kan för att hindra kriminella från att tvätta vinster från brott eller organisationer och personer från att finansiera terrorism är oerhört viktigt för att motverka ett samhällsproblem. Bankerna ska bedöma hur stor risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är i hela verksamheten samt bedöma riskerna kopplade till varje kund. Där risken är hög ska bankerna sätta in extra kontroller av både kunderna och deras transaktioner.

Nordea har under flera år inte följt penningtvättsreglerna. Banken har inte bedömt riskerna hos olika kundgrupper och i vissa fall inte vetat om att de har högriskkunder överhuvudtaget. Nordea har därmed inte satt in den typen av extra kontroller av dessa kunder eller deras transaktioner som reglerna kräver.

Banken har samtidigt inte gjort några grundläggande kontroller av de här kunderna eller följt upp informationen överhuvudtaget. Bankens automatiska system för att kontrollera transaktioner har dessutom varit extremt undermåligt.

Sammantaget har Nordea i flera år saknat ett effektivt system för att upptäcka och motverka penningtvätt. Det innebär att om personer har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism har de med stor sannolikhet kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det. Det är mycket allvarligt.

Så sent som 2013 fick Nordea en anmärkning och en hög straffavgift för att ha brutit mot penningtvättsreglerna och EU:s sanktionsförordningar. Det beslutet gällde andra brister än de som nu uppmärksammats men bekräftar ändå bilden av en bank som har haft problem med att följa penningtvättsregelverket. FI ger nu Nordea en varning med den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner kronor.

FI kommer att hålla en pressträff i dag klockan 9.30 i FI:s lokaler. Där kommer vikarierande generaldirektör Martin Noréus och chefsjurist Per Håkansson att svara på frågor. Pressträffen är endast för media, men kommer att direktsändas på FI:s webbplats.

Laddar sidan