Ökande risker kräver beredskap att införa ytterligare åtgärder

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Men kraftigt ökande priser på bostäder innebär att hushållens skulder växer snabbt. Det är en utveckling som innebär att riskerna för den ekonomiska stabiliteten ökar. Därför krävs beredskap för att införa ytterligare åtgärder.

Det är några av slutsatserna i FI:s stabilitetsrapport som publiceras i dag.

FI bedömer att det svenska finansiella systemet som helhet fungerar väl och att motståndskraften är tillfredsställande i nuläget, men det finns också sårbarheter. Svenska banker är välkapitaliserade, men FI ser ett behov av att bankernas användning av interna modeller stramas upp. FI ser samtidigt fördelar med riskkänsliga kapitalkrav.

FI konstaterar också att hushållens skuldsättning i nuläget inte är något direkt hot mot den finansiella stabiliteten. Men skulderna växer nu snabbt och många hushåll är högt skuldsatta vilket gör ekonomin sårbar för störningar. Därför är det bra att amorteringskravet kan vara på plats sommaren 2016.

Utöver detta krävs beredskap för ytterligare åtgärder om inte riskerna kopplade till skuldtillväxten dämpas. FI har lyft fram ett skuldkvotstak som en tänkbar fortsatt åtgärd och pekar också på behovet av att FI:s befogenheter förtydligas.

Stabilitetsrapporten presenteras på en pressträff i dag, tisdagen den 1 december, kl. 10.00 av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier.

Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas på FI:s webbplats.

Laddar sidan