Falck Försäkring varnas och ska betala straffavgift

Falck Försäkringsaktiebolag har haft stora brister i sin interna styrning och kontroll samt bristande interna regler om hantering av intressekonflikter. FI har därför beslutat att ge bolaget en varning. Falck Försäkring ska även betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Falck Försäkring har haft stora brister i sin interna styrning och kontroll vilket har bidragit till att bolaget under närmare två och ett halvt år har varit försäkringsgivare i försäkringsklasser som inte omfattas av bolagets tillstånd.

Falcks Försäkrings agerande visar på en bristande förståelse för de regler som styr verksamheten, enligt FI:s beslut. Dessutom har bolaget inte omgående åtgärdat de brister som tidigare har påpekats av bolagets oberoende granskningsfunktion, vilket är försvårande.

FI har, med hänsyn till de omfattande åtgärder som Falck Försäkring nu har vidtagit och även planerar att vidta, beslutat att ingripandet kan stanna vid en varning och en straffavgift på tio miljoner kronor.

FI:s beslut påverkar inte giltigheten av de försäkringsavtal som har tecknats hos bolaget.

Laddar sidan