Granskning av arbetsklimat och rutiner på FI

2016-10-11 | Pressmeddelanden Om FI

Finansinspektionen (FI) publicerar i dag resultatet av två undersökningar om arbetsklimat och rutiner på myndigheten. Det är FI:s internrevision som på styrelsens uppdrag har granskat processer kring tillsyn av banker. Samtidigt har FI även genomfört en extra medarbetarundersökning om ledarskap och förtroende.

– Slutsatsen av undersökningarna är att FI har tillförlitliga analys- och beslutsprocesser och ett gott arbetsklimat. Men vi kan alltid bli bättre. Nu har vi fått en god vägledning i det arbetet, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI:s styrelse beställde internrevisionens granskning efter anklagelser i media om ett osunt arbetsklimat på FI. Det påstods bland annat att FI:s ledning inte lyssnade på medarbetarna och inte var beredd att ställa hårda krav på bankerna.

– Det var allvarliga anklagelser som ifrågasatte FI:s integritet och arbetssätt. Därför var det viktigt för oss att få en objektiv och egen bild av läget, och det har vi fått nu, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i FI:s styrelse.

Internrevisionens rapport visar att FI i huvudsak har arbetsmetoder som följer gällande riktlinjer. Men det finns också kritiska synpunkter. Internrevisionen rekommenderar till exempel myndigheten att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra processerna. Därför kommer FI att införa bedömningskommittéer för att på ett tydligt och transparent sätt säkerställa att riskexperternas analyser tas tillvara på rätt sätt.

Medarbetarundersökningen visar ett positivt resultat när det gäller arbetsklimat och förtroende för högsta ledningen och andra chefer. På frågan om FI har ett öppet och positivt arbetsklimat får FI medelvärdet 4,1 på en femgradig skala.

Båda undersökningarna redovisades för FI:s styrelse på måndagen och de är nu publicerade på FI:s webbplats, www.fi.se.

Laddar sidan